Om prosjektet:

Leveranse av konsept innredning, møblering og belysing.